Uzņēmuma «Konsult B» darbība paredz pilnu būvdarbu spektru (remontdarbi, renovācija, rekonstrukcija un jaunbūvju izbūve), tajā skaitā arī projektēšanas darbi. «Konsult B» nodarbojas arī ar ēku uzturēšanu un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas darbiem. Projektu realizācija tiek veikta stingrā saskaņā ar klienta vēlmēm.

Augstu paveikto darbu kvalitātes līmeni saviem klientiem piedāvā vairums būvniecības kompāniju. Bet, pie vienādiem nosacījumiem, izvēle tiks veikta par labu speciālistiem, kuri spēs piedāvāt kaut ko vairāk. Attieksme pret KLIENTU tas ir tas, ko apvienojot ar plašu profesionālo pieredzi un augstu kvalifikāciju , mēs piedāvājam saviem pasūtītājiem Mums nav nepieciešamas skaļas reklāmas akcijas. Mūsu patstāvīgo klientu atsauksmes un ieteikumi lūk - tā ir tā «Konsult B» panākumu atslēga visā tās pastāvēšanas laikā.

Rīkojoties saskaņā ar uzņēmuma koncepciju, mēs uzņemamies pilnu atbildību pret JŪSU projekta realizāciju. Precizitāte, punktualitāte, strikta tehnoloģiju un instrukciju ievērošana, kā arī prasmīga darba procesa vadība – tie ir tie jēdzieni, tādā jomā kā būvniecība, kas nepieciešami ieplānotā mērķa sasniegšanai.

Mūsu uzņēmuma sasniegumi ir tieši saistīti ar mūsu darbinieku augsto profisiālismu. Visiem «Konsult B» darbiniekiem ir specializēta izglītība visdažādākajās būvniecības jomās, kā piemēram, būvdarbos, elektroapgādē, ūdensapgādē, apkurē, un ventilācijā, kā arī citās ar būvniecību saistītās jomās. Mūsu darbiniekiem ir plaša darba pieredze savā specialitātē, viņi regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas kursus. Tas ļauj mums piedāvāt KLIENTIEM kompleksus risinājumus, tādējādi samazinot būvniecības laika un finanšu izmaksas. Sadarbojoties ar uzņēmumu „Konsult B”, JŪS varat rēķināties ar individuālu pieeju, fiksētu darbu pabeigšanas termiņu, posmsecīgu apmaksu, nemainīgu cenu visā projekta realizācijas laikā.

Dziļas zināšanas jaunākajās tehnoloģijās un atbilstoši tām piemērojamo materiālu izmantošana, kā arī pietiekami plaša materiāltehniskā bāze, tas ir tas, kas uzņēmumam „Konsult B” ļauj īsā laikā realizēt projektus saskaņā ar Eiropas kvalitātes standartiem.

Šajā īsajā uzņēmuma darbības laikā «Konsult B» ir veiksmīgi realizējusi virkni nopietnu un nozīmīgu projektu Latvijā, kā arī ārpus tās robežām.